בס״ד

מקוואות טהרה במילאנו

מקווה מי שלום Mey Shalom

כתובת: Via Sally Mayer 4/6
טלפון: +39 02 4121539 ,   +39 342 3661334
לאתר

בית חב"ד

מקווה לגברים
פעיל כל יום

כתובת:  Via Luigi Soderini 3 ,Milano

היכל דוד ומרדכי

בור על גבי בור

כתובת: Via Guastalla 19
טלפון: +39 02 54124043

Merkos

בור על גבי בור

כתובת: Via Carlo Poerio 35
טלפון: +39 02 2049082
אחראית: הרבנית בסי גרליק: +39 02 29531213